odgromowa nowa

 

    Wykonujemy pomiary rezystancji uziomów oraz ciągłości obwodów instalacji odgromowej,

Obowiązek wykonania kontroli instalacji odgromowych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych ( wyjątkiem stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne). Zgodnie z obowiązującą ustawą wykonywanie kontroli powinno odbywać się co najmniej raz na 5 lat. Po zakończeniu pomiarów przekazujemy niezbędna protokoły do okazania podczas kontroli.

 

 

    Sprawdź nasze zaplecze techniczne, w którym prezentujemy niezbędne uprawnienia oraz mierniki do wykonania tego typu pomiarów.  

klucz


                            Zapraszamy do informacji na temat : 

 pytajnik

 

- pomiary natężenia oświetlenia, okres ich ważności

- pomiary instalacji elektrycznych, okres ich ważności

- pomiary instalacji odgromowych, okres ich ważności