pomiar in ele

 

   Wykonujemy badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

   Zależnie od przeznaczenia obiektu, pomieszczeń badania muszą być wykonywane okresowo co pokazuje tabela umieszczona poniżej. Bez aktualnych badań obiekt, budynek nie może być eksploatowany. W trakcie pomiarów wszystkie znalezione usterki są usuwane, w celu zakończenia prac poprawnymi wynikami. Dzięki czemu po zakończeniu pomiarów eksploatacja instalacji elektrycznej jest bezpieczna dla osób przebywających w budynku. 

pomiary okresy

Sprawdź nasze zaplecze techniczne, w którym prezentujemy niezbędne uprawnienia oraz mierniki do wykonania tego typu pomiarów. 

klucz


                          Zapraszamy do informacji na temat : 

 pytajnik

 

- pomiary natężenia oświetlenia, okres ich ważności

- pomiary instalacji elektrycznych, okres ich ważności

- pomiary instalacji odgromowych, okres ich ważności