natezenie oswietlenia

 

   Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy,awaryjnego,ewakuacyjnego.

        Zgodnie z polską normą każde stanowiska, miejsce pracy,  powinno mięć minimalne natężenie światła elektrycznego. Przepisy Bhp nie określają częstotliwości z jaką powinno się wykonywać badania, zaleca się jednak wykonywać nie rzadziej jak co dwa lata. Określają jednak, że obowiązkiem każdego pracodawcy jest wykonywanie ich każdorazowo, gdy :

  • oddajemy pomieszczeń do użytku,
  • tworzymy nowe stanowisko pracy,
  • zmodyfikujmy oświetlenie stanowiska pracy,
  • zmienimy rodzaj oświetlenia,
  • przebudujemy, wyremontujemy pomieszczenie. 

  Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego,ewakuacyjnego należy mierzyć co 1 rok, ponieważ zalicza się je do urządzeń przeciwpożarowych.

     Oferta pomiarów natężenia oświetlenia skierowana jest do zarządców nieruchomości, w których znajdują się sklepy, galeria, powierzchnie handlowe, biurowe, magazynowe, sale konferencyjne, hale sportowe, urzędy, zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia i innych.

      Kontrola kończy się oddaniem dokumentacji technicznej - protokołów z przeprowadzonej kontroli, analizy wyników pod kątem ich zgodności z wymaganiami PN.

 

Sprawdź nasze zaplecze techniczne, w którym prezentujemy niezbędne uprawnienia oraz mierniki do wykonania tego typu pomiarów. 

         klucz 


                    Zapraszamy do informacji na temat : 

 pytajnik

 

- pomiary natężenia oświetlenia, okres ich ważności

- pomiary instalacji elektrycznych, okres ich ważności

- pomiary instalacji odgromowych, okres ich ważności